Fiyat Hesaplama

FİYAT HESAPLAMA

Kargoların taşıma bedelleri aşağıdaki kriterlere göre hesaplanır.

Ölçüm - Tartım

Gönderi tartılarak "Kilogram" ağırlığı bulunur.

  • Gönderinin desisi hesaplanır. (En X Boy X Yükseklik) / 3000 şeklinde hesaplama yapılır.
  • Birden fazla parçadan oluşan gönderilerde bu işlem her parça için ayrı ayrı yapılır.
  • Yurtdışı gönderilerinde hesaplama desi hesaplama(En X Boy X Yükseklik) / 5000 şeklinde yapılır.

Ölçüm Tartım sonucunda kilogram ve desi karşılaştırılır.Yüksek baremden fiyatlandırılır.

Mesafe

Alım yapılan noktadan teslim yapılan noktaya kadar olan uzaklığın kilometre cinsinden değerine göre fiyat hesaplanır. Mesafe kriteri belirli ölçülere göre ayrılır.

  • ŞEHİR İÇİ
  • 0 - 200 km yakın hat
  • 201 - 600 km kısa hat
  • 601 - 1000 km orta hat
  • 1000 km üzeri uzak hat

Adres Teslim-Adres Alım

Müşteri adresinden kargo alımı yapılması ve müşteri adresine teslimat yapılması durumuna göre fiyatlandırma yapılmaktadır.

Güncel fiyatlandırma listemizi görmek için tıklayınız