Veri Sorumlusuna Başvuru Formu

PORT KARGO VE LOJİSTİK A.Ş.

MÜŞTERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında şirketimiz Port Kargo ve Lojistik A.Ş, veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekte ve kişisel verilerin işlenme süreçlerinde hukuka uygunluğa azami özen göstermektedir.

Mersis No : 073216402600001

İnternet Adresi : www.suratkargo.com.tr

Telefon Numarası : 2124103030

E-Posta Adresi : suratkargo@hs01.kep.tr

Adres : Mahmutbey Mah. Soğuksu Cad. No:31/A Kapı Numarası:23-24-25 Bağcılar/İSTANBUL

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER, KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI, HUKUKİ SEBEBİ

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

KİŞİSEL VERİNİN İŞLENME AMACI

HUKUKİ SEBEP

Kimlik Bilgisi
(İnternet adresimizde yer alan form ve alanlarda-Ad, Soy Ad, TCKN, Doğum Yılı/Yeri,
İlgili iş süreçleri için gerekli hallerde kimlikte/pasaportta yer alan bilgiler- Ad, Soy Ad, TCKN, Doğum Yılı, Doğum Yeri, Cinsiyet, Vatandaşlık, Medeni Durumu, Dini, Kan Grubu, Anne Adı, Baba Adı, İl, İlçe)


İletişim Bilgisi
(Telefon Numarası, E-Posta, Adres)

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
Web sitesi, çağrı merkezi, mobil uygulamalarda yer alan iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi
Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
Ürün ve hizmetlerin müşteriye en doğru şekilde sunulması
Mal/Hizmet satışı ve satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi
Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
İş süreçlerinin ve iş sürekliliğinin sağlanması
Lojistik, nakliye, taşıma, dağıtım süreçlerinin yürütülmesi
İç denetim süreçlerinin yürütülmesi
Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi
Talep ve şikayetlerin karşılanması
Hukuksal ve sözleşmesel süreçlerin yürütülmesi ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi
Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, taleple bağlı ve sınırlı ölçüde bilgi verilmesi
Açık rızanın varlığı halinde, ürün ve hizmetlerin tanıtımı için SMS ve e-posta gönderimi yapılması
Pazarlama ve iş geliştirme süreçlerinin yürütülmesi
Müşteri memnuniyetinin sağlanması ve daha kaliteli hizmet sunulması
Din ve Kan Grubu bilgisi eski tür kimliklerin ibrazı ile tarafımıza iletilmekte olup, hiçbir iş ve işlemde kullanılmamaktadır

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Pazarlama ve reklam amacıyla SMS ve e-posta gönderiminde Açık Rıza
Din ve Kan Grubu bilgisi için Açık Rıza

Finansal Bilgi
(IBAN Numarası, Banka Hesap Numarası, Ödeme Tutarı, Banka Bilgisi, Kart Bilgileri)

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
Web sitesi, çağrı merkezi, mobil uygulamalarda yer alan iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi
Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
Ürün ve hizmetlerin müşteriye en doğru şekilde sunulması
Mal/Hizmet satışı ve satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi
Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
İş süreçlerinin ve iş sürekliliğinin sağlanması
Lojistik, nakliye, taşıma, dağıtım süreçlerinin yürütülmesi
İç denetim süreçlerinin yürütülmesi
Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi
Talep ve şikayetlerin karşılanması
Hukuksal ve sözleşmesel süreçlerin yürütülmesi ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi
Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, taleple bağlı ve sınırlı ölçüde bilgi verilmesi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Görsel ve İşitsel Kayıtlar
(Görüntü ve Ses Kaydı)

Çağrı merkezi ve talep/şikâyet yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
Fiziksel mekân güvenliğinin temini
Kalite standartlarının sağlanması
Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
Talep ve şikayetlerin karşılanması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

İşlem Güvenliği Bilgisi
(Kurumsal süreçlerin yerine getirilebilmesi için gerekli kullanıcı adı, şifre bilgisi)

Müşteri memnuniyetinin sağlanması ve daha kaliteli hizmet sunulması
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
Ürün ve hizmetlerin müşteriye en doğru şekilde sunulması
Web sitesi, çağrı merkezi, mobil uygulamalarda yer alan iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi
Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, taleple bağlı ve sınırlı ölçüde bilgi verilmesi
Talep ve şikayetlerin karşılanması
Hukuksal ve sözleşmesel süreçlerin yürütülmesi ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi
Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Fiziksel Mekân Güvenliği
(Kamera Kaydı ve Ziyaretçi Kayıtları)

İş yeri güvenliğinin sağlanması
Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, taleple bağlı ve sınırlı ölçüde bilgi verilmesi
Talep ve şikayetlerin karşılanması
Hukuksal ve sözleşmesel süreçlerin yürütülmesi ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi
Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Diğer Bilgiler-Müşteri İşlem Bilgisi
(Kargo Takip Numarası, Sipariş Tarihi, Kargo İçerik Bilgisi, Kargo Durumu, Müşteri Cari Kartı, Firma Bilgisi)

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
Ürün ve hizmetlerin müşteriye en doğru şekilde sunulması
Mal/Hizmet satışı ve satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi
Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
İş süreçlerinin ve iş sürekliliğinin sağlanması
Lojistik, nakliye, taşıma, dağıtım süreçlerinin yürütülmesi
İç denetim süreçlerinin yürütülmesi
Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi
Talep ve şikayetlerin karşılanması
Hukuksal ve sözleşmesel süreçlerin yürütülmesi ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi
Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, taleple bağlı ve sınırlı ölçüde bilgi verilmesi
Müşteri memnuniyetinin sağlanması ve daha kaliteli hizmet sunulması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

(KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILACAĞI)

2. başlıkta işlenmekte olduğu belirtilmiş olan kişisel verileriniz, yine aynı başlık altında yer alan veri işleme amaçları doğrultusunda ve bu amaçlarla sınırlı bir şekilde;

 • • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden denetim firmalarına, mali müşavirlere, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, iç denetim hizmeti alınan tedarikçi firmaya, (Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iş ve işlemlerin yasal yükümlülüklere ve sözleşmelere uygun şekilde gerçekleştiğinin denetiminin sağlanması, faaliyetlerin geliştirilmesi, kaynakların verimli ve etkin kullanımın sağlanması),
 • • Banka ve finans kuruluşlarına (Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi),
 • • Faaliyetin gerçekleşmesi için iş sürecinde yer alan yurt içi ve yurt dışı iş ortaklarına, tedarikçilere, hissedarlara, yetkili kurum ve kuruluşlara, (İş sürekliliğinin sağlanması, iş ve işlemlerin sözleşmelere ve hukuki düzenlemelere uygun şekilde gerçekleştirilmesi, pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, finansal süreçlerin yürütülmesi)
 • • Hizmet aldığımız tedarikçilerimize, denetim firmalarına, sertifikasyon kuruluşlarına ve bilgi güvenliği firmalarına (Gerekli kalite, gizlilik ve standartların oluşturulması amacıyla),
 • • İş birliği içinde olduğumuz yurtiçi ve yurtdışı gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına (Şirketimizin faaliyet konularını gerçekleştirebilmek amacıyla),
 • • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, kolluk kuvvetlerine, (Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi),

aktarılmaktadır.

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz internet sitesinde yer alan formlar ve/veya ilgili alanlar, muhtelif sözleşmeler, tedarikçiler ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, çağrı merkezleri, yüz yüze veya diğer iletişim kanallarıyla görüşmeler ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile toplanmakta ve 6698 sayılı kanunun 5. maddesinde yer alan veri işleme şartlarına dayanarak ve bu şartlara uygun şekilde işlenmektedir.

5. İLGİLİ KİŞİLERİN 11. MADDEDE BELİRTİLEN HAKLARI

6698 sayılı Kanunun 11. maddesi gereğince her ilgili kişi; Şirketimizin yukarıda belirtilen adresine noter aracılığıyla göndereceği ihtarname ile veya kimlik ibraz ederek şahsen başvuru yöntemiyle başvuruda bulunarak;

 • a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • e) 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen hakların kullanılacağı iletişim başvuru kanallarımız ve yöntem, internet sitemizde veri sorumlusuna başvuru formunda ayrıntılarıyla düzenlenmiştir. Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Genel aydınlatma metnimize https://www.suratkargo.com.tr/ internet adresimizden ulaşabilirsiniz.

PORT KARGO VE LOJİSTİK A.Ş.