KVKK Kapsamında Aydınlatma Metni

PORT KARGO VE LOJİSTİK A.Ş.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında şirketimiz Port Kargo ve Lojistik A.Ş, veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir. Port Kargo ve Lojistik A.Ş, kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda tabi olduğu ulusal ve uluslararası kanuni düzenlemelere uygun hareket etmekte azami özen göstermektedir.

2. İşlenen Kişisel Veriler, Kişisel Veri İşleme Amacı, Hukuki Sebebi, Yöntemi

KİŞİSEL VERİLER

HUKUKİ SEBEP

KİŞİSEL VERİ İŞLENME AMACI

TOPLAMA YÖNTEMİ

Kimlik Bilgisi Adı Soyadı, T.C Kimlik No, Kimlik Seri, No, Anne adı, Baba adı, Doğum yeri ve tarihi, Medeni hali, Dini, Kan grubu, İmza, Fotoğraf, Kayıtlı olduğu il, İlçe, Mahalle, Köy, Cilt No, Aile Seri No, Cinsiyeti

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. Kan Grubu ve Din Bilgisi ve Ticari iletiler için “Açık Rıza”.

Ortak Amaçlar

Evrak yönetimi süreçlerinin yürütülmesi İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi İç denetim süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması Kurum içi ve kurum dışı resmi yazışma işlemlerinin sürdürülmesi Hukuksal süreçlerin yürütülmesi Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi Talep ve şikayetlerin takip edilmesi Talep halinde yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi Saklama ve imha süreçlerinin yürütülmesi İç denetim süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Şirketin ana faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi, kargo hizmetlerinin en kaliteli şekilde müşteriye ulaştırılması Müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi, Şubelerle ilişkilerin yürütülmesi, Finansal iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, Bilgi güvenliği ve acil durum yönetimi süreçlerinin gözetilmesi Hizmet alım-satım süreçlerinin yürütülmesi Pazarlama süreçlerinin yürütülmesi Ürün ve hizmetlerin tanıtımı amacıyla ticari ileti gönderimi süreçlerinin yürütülmesi Sözleşme öncesi görüşme ve sözleşme süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi Şirketin faaliyet konusundaki iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi Her türlü kargo hizmeti başta olmak üzere olmak üzere, faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi Acentelerle sözleşme öncesi ve sözleşme sonrası süreçlerin yürütülmesi Lojistik ve filo yönetimi süreçlerinin yürütülmesi Hizmet alınan ilgili tedarikçi ve iş ortakları ile ilişkilerin yürütülmesi, faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Ürün-Hizmet tedariki süreçlerinin yürütülmesi Şubelerle ve acentelerle ilişkilerin yürütülmesi Ürün ve hizmetlerin tanıtımı amacıyla ticari ileti gönderimi

Kurum kaynakları, resmi dairelerden, tedarikçilerden, iş ortaklarından, bağlı şirketlerden gelen bildirimler, personelden e-posta, telefon, fiziksel evraklar, talep, yüz yüze yapılan görüşmeler kapsamında elde edilmektedir. (Kısmen otomatik, otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

İletişim Bilgisi

(Telefon, E-Posta, Adres, Cep Telefonu Numarası)

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. Açık rızanın varlığı (Ticari İletiler için)

Ortak amaçlar ile birlikte, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi Pazarlama süreçlerinin yürütülmesi Ürün ve hizmetlerin tanıtımı amacıyla ticari ileti gönderimi süreçlerinin yürütülmesi Sözleşme öncesi görüşmeler ve sözleşme süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi Lojistik ve filo yönetimi süreçlerinin yürütülmesi Şirketin faaliyet konusundaki iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi Şirketin ana faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi, kargo hizmetlerinin en kaliteli şekilde müşteriye ulaştırılması Müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi Şubelerle ve acentelerle ilişkilerin yürütülmesi Talep halinde yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi Acentelerle sözleşme öncesi ve sözleşme sonrası süreçlerin yürütülmesi Lojistik ve filo yönetimi süreçlerinin yürütülmesi Hizmet alınan ilgili tedarikçi ve iş ortakları ile ilişkilerin yürütülmesi, faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Ürün-Hizmet tedariki süreçlerinin yürütülmesi Her türlü kargo hizmeti başta olmak üzere olmak üzere, faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi Ürün ve hizmetlerin tanıtımı amacıyla ticari ileti gönderimi

Finansal Bilgi

(IBAN numarası, Banka Bilgisi, Ödeme Bilgileri, Vergi Numarası, Vergi Dairesi)

___________________________________________________

Müşteri İşlem Bilgisi

Müşterinin talepleri

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması.

Ortak amaçlar ile birlikte, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Sözleşme öncesi görüşmeler ve sözleşme süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi, Şirketin faaliyet konusundaki iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi Acentelerle ve şubelerle sözleşme öncesi ve sözleşme sonrası süreçlerin yürütülmesi Lojistik ve filo yönetimi süreçlerinin yürütülmesi Hizmet alınan ilgili tedarikçi ve iş ortakları ile ilişkilerin yürütülmesi, faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Ürün-Hizmet tedariki süreçlerinin yürütülmesi

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

İcra takip evrakları, Hukuki süreçlere dair dava dosyası bilgileri

Kanunlarda açıkça öngörülme, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Ortak amaçlar ile birlikte, Şirketin faaliyet konusundaki iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi Her türlü kargo hizmeti başta olmak üzere olmak üzere, faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi

Sağlık Bilgileri

Sağlık Raporu

Açık Rıza

Ortak amaçlar ile birlikte, İSG mevzuatı başta olmak üzere hukuki yükümlülüklere uygun hareket edilmesi,

Mesleki Deneyim Bilgisi

CV, Diploma, Sertifika, Mesleki yeterlilik belgesi.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması.

Ortak amaçlar ile birlikte, Sözleşme öncesi görüşmeler ve sözleşme süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

Adli sicil belgesi.

Açık Rıza

Ortak Amaçlar

Denetim ve Teftiş Bilgisi

Denetim ve teftiş raporları, ISO Kapsamında alınan belgeleri denetimi, İSG Belgesi ve denetimine ait bilgiler.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması.

Ortak amaçlar ile birlikte, Şirketin faaliyet konusundaki iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi

Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi

Talep, şikâyet mailleri, talepleri

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması.

Ortak amaçlar ile birlikte, Talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi, sonuca bağlanması,

Fiziki Mekân ve Güvenlik Bilgisi

Giriş-Çıkış kayıtları, Kamera kayıtları.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması.

Ortak amaçlar ile birlikte, İş yeri güvenliğinin sağlanması, Hasar tazmin süreçlerinin yürütülmesi

Kurum kaynakları, güvenlik kamerası, ziyaretçi kayıt sistemi (Otomatik, kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla)

İşlem Güvenliği

(IP Bilgisi, Log Kayıtları)

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması,

Ortak amaçlar ile birlikte, İşlem güvenliğinin sağlanması,

Kurum kaynakları (Otomatik yollar)

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

2. balıkta işlenmekte olduğu belirtilmiş olan kişisel verileriniz, yine aynı başlık altında yer alan veri işleme amaçları doğrultusunda, şirket faaliyet konularımızın ve iş süreçlerimizin gerçekleştirilmesi süreçlerinde gerekmesi halinde ve gerekenle sınırlı şekilde;

 • • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden denetim firmalarına, mali müşavirlere, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına (Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Sözleşme süreçlerinin yönetimi),
 • • Banka ve finans kuruluşlarına, (Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi),
 • • Faaliyetlerin gerçekleşmesi için iş süreçlerinde yer alan yurt içi veya yurt dışı tedarikçilere, iş ortaklarımıza (İş sürekliliğinin sağlanması/denetimi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Talep ve şikayetlerin takibi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi)
 • • Şirketimizin iş süreçlerinde hizmet tedarik ettiği ilgili tedarikçi firmaya, iş ortağımıza (İş sürekliliğinin sağlanması/denetimi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Talep ve şikayetlerin takibi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi)
 • • İş süreçlerimizde yer alan Kaynak Holding ve ilgili Kaynak Holding Bağlı Şirketine (Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi, yönetimin iş süreçleri hakkında bilgilendirilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, kanuni/idari düzenlemeler uyarınca hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, şirket faaliyet konusu iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi)
 • • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına (Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, kanuni/idari düzenlemeler uyarınca hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi),

aktarılmaktadır.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen toplama yöntemleri ve hukuki sebepleri kapsamında toplanmakta ve işlenmektedir.

5. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi

Şirketimiz, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar, hukuki ve yasal yükümlülüklerimiz de gözetilerek saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler imha edilecektir.

6. İlgili Kişinin Hakları

Tüm ilgili kişiler şirketimize başvurarak;

 • • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir. Bu kapsamda dikkatinize sunmuş olduğumuz Veri Sorumlusuna Başvuru Formumuzdan yardım alabileceğiniz gibi taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre de şirketimize iletebilirsiniz.

Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.

Mersis No: 073216402600001

İnternet Adresi : www.suratkargo.com.tr

Telefon Numarası : 2124103030

E-Posta Adresi : suratkargo@hs01.kep.tr

Adres : Mahmutbey Mah. Soğuksu Cad. No:31/A Kapı Numarası:23-24-25 Bağcılar/İSTANBUL